" I Kundalini Yoga är det viktigaste din upplevelse. Det går rätt till ditt hjärta. Inga ord kan ersätta din upplevelse. Ditt sinne kan acceptera orden eller inte, men ditt medvetande accepterar inte bara ord.   
- Handboken för Aquarian Teacher Training

Varifrån ?

I den Indisk mytologi berättas det att guden Shiva var den som först lärde ut Kundalini Yoga, till sin fru Parwati. 

Yogan växte fram för minst 5000 år sedan i området kring Himalaya, i Tibet, Nepal och Nordindien.

Ordet Kundalini kommer av Kunda "djup" och Kundali (sanskrit), vilket betyder ” ringla”. Inom den hinduistiska mystiken är kundalini en  kraft som symboliseras som en orm.
Den finns oxå symboliserad på läkarnas och apotekarnas symbolnål/logga. 

Varför  ?

Att utöva Kundalini yoga ger dig energi, självkännedom och hälsa, såväl fysiskt, mentalt, emotionellt som andligt.

Helheten ökar ditt immunförsvar och stärker sinnet och hjälper dig att befinna dig i närvaron- här och nu. Du övar dig att i stunden välja goda tankar.  Du kan nu agera sunt istället för att reagera. I självkärlek lära dig ett nytt förhållningssätt till dig själv och din omgivning. 

Hur  ?

Ett Kundaliniyogapass (KY-pass) har ett tydligt mål.  En intention som t.ex. kan vara att stärka hjärta/lungor , frigöra hormoner eller öka vår uthållighet. Passet har en tydlig början och ett tydligt slut. Du känner igen ett KY-pass var du än är i världen. Passet följer samma rutin för att inge en förutsägbarhet och ge trygghet för deltagaren.  Passen börjar med en gemensam ljudlig intoning och avslutas med att vi tillsammans tonar ut. 

INTONING  Vi ljudar/sjunger mantrat  "Ong Namo Guru Dev Namo " som betyder ungefär "jag hälsar min inre visdom ,  som för mig från mörker till ljus  det välkomnar jag" en uppvärmning innan själva yogapasset som kallas för

KRIYA (pass) - som det sägs finns mer än 5 000 olika pass att välja mellan beroende på vad man vill uppnå . Efter passet kommer en skön längre

VILA
 som är den avslappning som tillåter kroppen att ta in och tillgodogöra sig effekterna av övningarna.
Nu är din kropp, ditt sinne och din själ förberedd för

MEDITATION som kan innehålla mantra och/eller mudras. Passet avslutas med att ljuda/sjunga tre gånger 

SAT NAM
(Saaaaaat Naaam) 
som betyder ungefär "Sanningens ljus är min identitet" .

Vad  ?

Kundalini yoga kan utföras av alla, ung som gammal, vig eller inte. En enkel och samtidigt avancerad form av yoga. Den omfattar mindre krävande fysiska kroppsställningar- asanas som kan göras sittande på en stol. Det finns även många pass för den fysiske atleten.

Enkla rörelsemönster, olika handpositioner- mudras , andningstekniker- pranayam tillsammans med fokuseringstekniker- drishtis, ljud/vibrationer- mantran och kroppslås- bhandas .

Yoga betyder ungefär "att förena" - betydelsen av att förena kroppen - Body med  det separerade tanken/sinnet - Mind med det alltid närvarande medvetandet själen- Soul.
Yogans kraftfulla tekniker hjälper oss att läka och knyta an med oss själva.  

"The self sensory system"

Kroppsövningarna tillsammans med kraftfull andning frisätter den egna inneboende läkningskraften -kundalini som sägs ligga slumrande i bäckenet. Kraften- energin kan förflytta sig eller slingra sig upp via ryggraden vilket stärker och helar nerv- och körtelsystemet.  Kundaliniyogan ger uthållighet och ökar  kroppens och sinnets förmåga att integrera denna läkande kraft.