" I Kundalini Yoga är det viktigaste din egna upplevelse. Den går rätt in till ditt hjärta. Inga ord kan ersätta din upplevelse. Ditt sinne kan acceptera orden eller inte, men ditt medvetande accepterar inte bara ord." 
  - Handboken för Aquarian Teacher Training"

Varifrån ?

I den Indisk mytologi berättas det att guden Shiva var den som först lärde ut Kundalini Yoga, till sin fru Parwati. 

Yogan växte fram för minst 5000 år sedan i området kring Himalaya, i Tibet, Nepal och Nordindien.

Ordet Kundalini kommer av Kunda "djup" och Kundali (sanskrit), vilket betyder ” ringla”. Inom den hinduistiska mystiken är kundalini en  kraft som symboliseras som en orm.
Den finns oxå symboliserad på läkarnas och apotekarnas symbolnål/logga. 

Varför  ?

Att utöva Kundalini yoga ger dig energi, självkännedom och hälsa, såväl fysiskt, mentalt, emotionellt som andligt.

Helheten ökar ditt immunförsvar och stärker sinnet och hjälper dig att befinna dig i närvaron- här och nu. Du övar dig att i stunden välja goda tankar.  Du kan nu agera sunt istället för att reagera. I självkärlek lära dig ett nytt förhållningssätt till dig själv och din omgivning. 

Hur  ?

Ett Kundaliniyogapass (KY-pass) har ett tydligt mål.
En intention som t.ex. kan vara att stärka hjärta/lungor , frigöra hormoner eller öka vår uthållighet.
Passet som kallas för kriya har en tydlig början och ett tydligt slut. Du känner igen ett KY-pass var du än är i världen. Passet följer samma rutin för att inge en förutsägbarhet och ge trygghet för deltagaren.  Passen börjar med en gemensam ljudlig intoning och avslutas med en ut toning. 

INTONING  Vi ljudar/sjunger mantrat  "Ong Namo Guru Dev Namo " som betyder ungefär "jag hälsar min inre visdom ,  som för mig från mörker till ljus  det välkomnar jag" en uppvärmning innan själva yogapasset som kallas för

KRIYA (pass) - som det sägs finns mer än 5 000 olika pass att välja mellan beroende på vad man vill uppnå . Efter passet kommer en skön längre

VILA
 som är den avslappning som tillåter kroppen att "ta in" och tillgodogöra sig effekterna av övningarna.
Nu är din kropp, ditt sinne och din själ förberedd för

MEDITATION som kan innehålla mantra och/eller mudras. Passet avslutas med att ljuda/sjunga tre gånger 

SAT NAM
(Saaaaaat Naaam) 
som betyder ungefär "Sanningens ljus är min identitet" .

Vad  ?

Kundalini yoga kan utföras av alla, ung som gammal, vig eller inte. En enkel och samtidigt avancerad form av yoga. Den omfattar både mindre krävande fysiska kroppsställningar- asanas som kan göras sittande på en stol eller mer avancerade övningar för den fysiske atleten.

Enkla rörelsemönster, olika handpositioner- mudras , andningstekniker- pranayam tillsammans med fokuseringstekniker- drishtis, ljud/vibrationer- mantran och kroppslås- bhandas .

Yoga betyder ungefär "att förena" - betydelsen av att förena kroppen - Body med  det separerade tanken/sinnet - Mind med det alltid närvarande medvetandet själen- Soul.

Yogans kraftfulla tekniker hjälper oss att läka på ett holistiskt sätt och knyta an med oss själva och därmed med andra. 

"The self sensory system"

Kroppsövningarna tillsammans med en kraftfull andning och olika kroppslås frisätter den egna inneboende läkningskraften -kundalini-livskraften som sägs ligga vilande i bäckenet. Kraften- energin kan förflytta sig eller föras upp  längsryggraden vilket stärker och helar hela kroppen och  nerv- och körtelsystemet.  Kundalini yogan stödjer utövarens uthållighet och ökar kroppens och sinnets förmåga att integrera denna läkande kraft.  Ett självreglerande verktyg.