Samtal

Lösningsfokuserade vägledande samtal , hjälp till självhjälp 

Jag erbjuder coachande och helande samtal.
Det kan handla om att stödja dig i svåra livssituationer.
Utifrån din situation här och nu ger jag  dig en spegling där du själv har möjlighet att hitta dina inre svar.
Observera att jag inte ger terapi eller någon sjukdomsbehandling.

Rådfråga alltid din läkare vid tvekan. 


Kontakta mig för en kostnadsfri överenskommelse om hur du vill lägga upp dina samtal. Vanligen är en samtalsserie mellan 3 till 10 tillfällen.

850 kr/tim 
inkl.moms
Samtalen kan ske via videotelefon - Zoom