Samtal

Lösningsfokuserade vägledande samtal , hjälp till självhjälp - med ursprung  från Minnesotamodellen.

Som en "privat praktiserande kurator" erbjuder jag  coachande och helande samtal.
Det kan handla om att stödja dig i svåra livssituationer.
Utifrån din situation ger jag  dig en spegling där du själv har möjlighet att hitta dina inre svar.
Observera att jag inte ger terapi eller någon sjukdomsbehandling.

Rådfråga alltid din husläkare vid tvekan. 


Kontakta mig för en kostnadsfri överenskommelse om hur du vill lägga upp dina samtal. Vanligen är en samtalsserie 3 till 10 tillfällen.

895 kr/h  
inkl.moms
Samtalen sker via videotelefon - Zoom